Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 02/10/2020

Η Στερλίνα επιστρέφει σε κέρδη αφού οι τελευταίες ειδήσεις γύρω από το Brexit λειτουργούν υποστηρικτικά, έπειτα από μία ημέρα με πολύ υψηλή μεταβλητότητα από τις πολλαπλές και αντικρουόμενες εξελίξεις και φήμες.

Το εν λόγω ζήτημα θα μας απασχολήσει και το Σαββατοκύριακο, καθώς η τελευταία είδηση αναφέρει πως ο κ. Johnson θα συνομιλήσει τηλεφωνικά αύριο το απόγευμα με την Πρόεδρο της Κομισιόν, καθώς ολοκληρώνονται σήμερα ο τελευταίος κύκλος διαπραγματεύσεων ΕΕ-ΗΒ.

Την Τετάρτη είδαμε την κα von der Leyen να ανακοινώνει την έναρξη νομικών διαδικασιών σε βάρος της Μεγάλης Βρετανίας αναφορικά με το νομοσχέδιο για την Εσωτερική Αγορά που παραβιάζει την Συμφωνία Αποχώρησης και μία σειρά από αντικρουόμενες αναφορές σχετικά με την πορεία τνω συζητήσεων.

Δεν έχουν αλλάξει πολλά από την χθεσινή ανάλυση αφού οι αγοραστές διατηρούν το προβάδισμα και την δυνατότητα να πιέσουν για υψηλότερο υψηλό προς το 1,3035, αλλά δεν μας εμπνέουν εμπιστοσύνη για περεταίρω ενίσχυση προς το 1,3120.

Από την άλλη πλευρά ο κίνδυνος νέας παραβίασης του εκθετικού μέσου όρου 100 ωρών παραμένει ενεργός (1,2860-70), αλλά εξακολουθούμε να πιστεύομε πως αυτός των 200 ημερών (1,2750) μπορεί να συγκρατήσει τυχόν μεγαλύτερη πτώση.

Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται αυξημένη προσοχή γιατί εκτός από το ρίσκο των εξελίξεων γύρω από το Brexit, αναμένουμε και τα NFPs (15:30).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)