Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 02/10/2020

Η ισοτιμία βρίσκει στηρίξεις αυτή την ώρα, καθώς το Δολάριο δυσκολεύεται έπειτα από την ανακοίνωση του κ. Trump πως έχει μολυνθεί από τον κοροναϊό, αλλά παραμένει σε αρνητικό έδαφος.

Η ημερά ξεκίνησε με υποχώρηση προς το 1,1687-3 όπως είχαμε προειδοποιήσει από χθες και όσο καταγράφει ζημίες ο κίνδυνος παραβίασης είναι αυξημένος, αλλά το χαμηλό δύο μηνών του Σεπτεμβρίου παραμένει δυσπρόσιτο.

Έπειτα όμως από το νέο υψηλό εβδομάδας την Πέμπτη, θεωρούμε πως το ευρώ έχει βελτιώσει τις πιθανότητές του για υπερκέραση της καθοδικής γραμμής τάσης από τα υψηλά 2+ ετών (1,1770-80), αλλά μεγαλύτερη άνοδος πάνω από το 11822 αναμένεται να χρειαστεί καταλύτη.

Οι αγορές θα στραφούν πλέον στα στοιχεία απασχόλησής των ΗΠΑ (15:30) για το επόμενο σκέλος της κίνησης, ενώ νωρίτερα αναμένουνε τον πληθωρισμό Ευρωζώνης (12:00).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)