Μεσημεριανή Ανασκόπηση – 02/10

 • Το EUR/USD συνεχίζει να δέχεται πιέσεις πάνω από το 1,1700.
 • Το GBP/USD προσπαθεί να κρατηθεί σε κέρδη πάνω από το 1,2900, αφού δυσκολεύεται έπειτα από την ώθηση που του έδωσαν νωρίτερα οι ειδήσεις γύρω από το Brexit.
 • Το USD/JPY διαπραγματεύεται με αρνητικό πρόσημο πάνω από το 105,0.
 • Το AUD/USD χάνει έδαφος, αλλά προσπαθεί να κρατηθεί πάνω από το 0,7150.
 • Το NZD/USD καταγράφει ζημίες κάτω από το 0,6650, καθώς οι επενδυτές στρέφοντα στα ασφαλή καταφύγια.
 • Το USD/CAD βρίσκει αγοραστές σήμερα και ανακτά το 1,3300.
 • Το USOIL διαγράφει περί το 3,5% της αξίας του και δοκιμάζει τα $37/βαρέλι.
 • Ο Χρυσός διαπραγματεύεται με θετική διάθεση πάνω από τα 1.905.
 • Ο GER30 διευρύνει τις ζημίες του, αλλά υπερασπίζεται τις 12.500.
 • Τα CFDs των αμερικανικών δεικτών περνούν σε αρνητικό έδαφος και προδιαθέτουν για αρνητικό άνοιγμα της Wall Street.
 • Τα στοιχεία απασχόλησης των ΗΠΑ (15:30) κυριαρχούν στο σημερινό οικονομικό ημερολόγιο, ενώ αναμένουμε επίσης τις εργοστασιακές παραγγελίες (17:00) και τις πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου Βaker Hughes (20:00).
 • Οι επενδυτές θα παραμείνουν σε επιφυλακή για τυχόν εξελίξεις από τα μέτωπα του Brexit και του δημοσιονόμου πακέτου των ΗΠΑ.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)