Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 01/10/2020

To κοινό νόμισμα ανακτά το θετικό του πρόσημο κατόπιν της χθεσινής υποχώρησης, αφού η διάθεση ανάληψης ρίσκου αναβιώνει, καθώς φαίνεται να υπάρχει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις για νέο δημοσιονομικό πακέτο στις ΗΠΑ.

Έτσι προσπαθεί να επεκτείνει την ανάκαμψή του στην ευρύτερη περιοχή του 1,1790-22, αλλά δεν είμαστε σίγουροι ακόμη ότι μπορεί να την ξεπεράσει και να στραφεί προς το 1,1860-72, αφού αυτή συγκεντρώνει σημαντικά τεχνικά επίπεδα όπως η καθοδική γραμμή τάσης από τα υψηλά 2+ ετών.

Η τεχνική εικόνα έχει βελτιωθεί σημαντικά, αλλά υπάρχει κίνδυνος επιστροφής προς το 1,1687-3, μεγαλύτερη πτώση όμως που θα απειλήσει τα χαμηλά του μήνα (1,1611), μάλλον θα μας εκπλήξει σε αυτή την φάση.

Το επόμενο σκέλος της κίνησης αναμένεται να εξαρτηθεί από τα PMIs Γερμανίας (10:55), Ευρωζώνης (11:00) και ΗΠΑ (16:45&17:00), ενώ ξεχωρίζουν και οι αμερικανικές προσωπικές δαπάνες κατανάλωσης (15:30).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)