Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 30/09/2020

Tο ζεύγος ανακόπτει κερδοφόρο σερί των προηγούμενων τεσσάρων ημερών, καθώς η χειροτέρευση του επενδυτικού συναισθήματος μετά την προεδρική τηλεμαχία στις ΗΠΑ στηρίζει το αμερικανικό νόμισμα.

Στο μέτωπο του Brexit, ΕΕ και ΗΒ συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις, με το βρετανικό νομοσχέδιο για την Εσωτερική Αγορά που παραβιάζει την συμφωνία Αποχώρησής να περνά επιτυχώς από την Βουλή των Κοινοτήτων και να κατευθύνεται πλέον σε αυτή των Λόρδων.

Δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από την χθεσινή ανάλυση αφού η Στερλίνα πιέζεται προς το 1,2800 και δοκιμάζει τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών. Αυτό την καθιστά ευάλωτη σε αυτόν των 200 ημερών (1,2750), αλλά οι πωλητές δεν μας πείθουν για μεγαλύτερη πτώση στο χαμηλό δύο μηνών (1,2647).

Ο κ. Haldane όμως σχολιάζει πως δεν έχουν ικανοποιηθεί τα κριτήρια για αρνητικά επιτόκια και όσο υπερασπίζεται τον ΕΜΑ100, το ζεύγος μπορεί να προσπαθήσει για ανάκτηση του 1,2800, αλλά για περεταίρω ενίσχυση προς και πάνω από το 1,2967 μας φαίνεται δύσκολη σε αυτή την φάση.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)