Μεσημεριανή Ανασκόπηση – 30/09

  • Το EUR/USD υποχωρεί και δοκιμάζει το 1,1700 καθώς η κα Lagarde φαίνεται να μας προετοιμάζει για πολιτικές αντίστοιχες με αυτές τη Fed αναφορικά με τον πληθωρισμό.
  • Το GBP/USD καταγράφει ζημίες, αλλά μένει πάνω από το 1,2800, με ακόμη ένα μέλος της BoE να μετριάζει τις προσδοκίες για αρνητικά επιτόκια.
  • Το USD/JPY αναζητεί κατεύθυνση γύρω από το 105,50, καθώς η ευρωπαϊκή συνεδρίαση λειτουργεί ευνοϊκά.
  • Το AUD/USD σταθεροποιείται σε αρνητικό έδαφος πάνω από το 0,7100.
  • Το NZD/USD δυσκολεύεται κάτω από το 0,6600, λόγω της χειροτέρευσης του επενδυτικού συναισθήματος.
  • Το USOIL συσσωρεύεται γύρω από τα $38/βαρέλι, αδυνατώντας να εκμεταλλευτεί τα μειωμένα αμερικανικά αποθέματα.
  • Ο Χρυσός χάνει έδαφος έπειτα από το καλό ξεκίνημα της εβδομάδας, προσπαθεί όμως να κρατήσει τα 1,885.
  • Ο GER30 δέχεται πιέσεις κάτω από τις 12.800 λόγω της επανεμφάνισης της αποστροφής ρίσκου.
  • Τα CFDs των αμερικανικών δεικτών αντέδρασαν αρνητικά στην τηλεμαχία Trump-Biden, προδιαθέτοντας για αρνητικό άνοιγμα Wall Street.
  • Οι αγορές στρέφονται κυρίως στο ΑΕΠ 2ου τριμήνου (15:30) και τα αποθέματα πετρελαίου (17:30) των ΗΠΑ.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)