H Disney Απολύει 28Κ Εργαζομένους

DIS.us

Η μετοχή της εταιρείας χάνει περί το 2% κατά την προσυνεδρίαση, κατόπιν της ανακοίνωσης για απόλυση 28.000 υπαλλήλων. Πρόκειται κυρίως για θέσεις ημιαπασχόλησης από τον κλάδο των θεματικών πάρκων του δέχθηκαν πλήγμα από την πανδημία.

Ο κολοσσός υπηρεσιών και προϊόντων ψυχαγωγίας αναγκάστηκε να περιορίσει ή να αναστείλει την λειτουργία των θεματικών του πάρκων, όπως η Disneyland της Καλιφόρνια που παραμένει κλειστή από τον Μάρτιο.

Η DIS.us οδεύει προς ζημιογόνο ολοκλήρωση του Σεπτεμβρίου, έπειτα από δύο συνεχόμενους κερδοφόρους μήνες. Ο μήνας είχε ξεκινήσει με υψηλά σχεδόν επτά μηνών (137,36) σε συνέχεια της ώθησης που είχε λάβει από τα αποτελέσματα δευτέρου τριμήνου στις αρχές Αυγούστου. Τα στοιχεία ήταν μεικτά, αλλά έδειξαν ενίσχυση στις υπηρεσίες streaming με 100 εκατ. συνδρομητές στην Disney+.

Σήμερα φαίνεται πως θα ανοίξει με αρνητικό πρόσημο και υπάρχει αυξημένο ρίσκο επιστροφής κάτω από τα 123,67 που θα την εκθέσει στα χαμηλά του μήνα (120,67), αλλά είμαστε σκεπτικοί για περεταίρω πτώση.

Από την άλλη πλευρά, η εβδομάδας ξεκίνησε δυναμικά και έτσι οι αγοραστές ίσως μπορέσουν να πιέσουν εκ νέου για το 127,30-80, αλλά θα χρειαστεί καταλύτης για περεταίρω ανάκαμψη προς τα 131,00.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)