Προς Αρνητικό Μήνα ο US30

US30

Ο αμερικανικός δείκτης είχε ξεκινήσει δυναμικά τον Σεπτέμβριο με υψηλά επτά μηνών, αλλά γρήγορα η εικόνα άλλαξε και οδεύει προς τον πρώτο ζημιογόνο μήνα του από τον Μάρτιο και τα χαμηλά 3+ ετών που είχε επιφέρει ο κοροναϊός.

Η διόρθωση όμως από τα προαναφερθέντα υψηλά έχει υπάρξει προς το παρόν ρηχή και η χθεσινή ημέρα έκλεισε με θετικό πρόσημο - πάνω από την καθοδική γραμμή τάσης από αυτά, αλλά και τον εκθετικό μέσο όρο 200 τετράωρων.

Συνεπώς ο δείκτης μπορεί να πιέσει για τις 28.000 μονάδες, αλλά ίσως είναι νωρίς ακόμη για περεταίρω ανάκαμψη προς και πάνω από τα 28.369.

Παρόλα αυτά, σήμερα παραδίδει το θετικό του πρόσημο και ως εκ τούτου κινδυνεύει με δοκιμή των 27.192, αλλά τυχόν μεγαλύτερη πτώση περιμένουμε να συγκρατηθεί εκ νέου από την ευρύτερη περιοχή των 26.598-00. Εκεί συγκεντρώνονται το 23,6% Fibonacci της ανόδου από τα φετινά χαμηλά, ο εκθετικός μέσος όρος 200 ημερών και τα χαμηλά του μήνα.

Το υπόλοιπο της εβδομάδας περιλαμβάνει αρκετές δημοσιεύσεις, από τις οποίες ξεχωρίζουν τα NFPs της Παρασκευής, ενώ θα θα περιμένουμε να δούμε πως/αν θα αντιδράσει η Wall Street στο πρώτο debate Biden – Trump (04:00).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)