Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 25/09/2020

Το Ευρώ κατόρθωσε χθες να ανακόψει το τετραήμερο καθοδικό του σερί και σήμερα προσπαθεί να διατηρηθεί σε θετικό έδαφος. Η έκταση της κίνησης ήταν συμβατή με τι αντίστοιχες προσπάθειες ανάκαμψης κατά τις προηγούμενες ημέρες, οι οποίες έχουν υπάρξει αδύναμες.

Καθώς η εβδομάδα ολοκληρώνεται είναι πιθανό να δούμε ρευστοποιήσεις και το Δολάριο ήδη συναντά δυσκολίες.

Τεχνικά θεωρούμε πως η ισοτιμία έχει χώρο για δοκιμή του εκθετικού μέσου όρου 100 ωρών (1,1690-1,1710), αλλά θα χρειαστεί ισχυρός καταλύτης για υπερκέραση και μεγαλύτερη ενίσχυση προς το 1,1770-5.

Παρόλα αυτά το ρίσκο εξακολουθεί να είναι καθοδικό έπειτα από τα χαμηλά δύο μηνών και τα ημερήσια κλεισίματα κάτω από το23,6% Fibonacci της φετινής ανόδου.

Συνεπώς ένα χαμηλότερο χαμηλό είναι πιθανό (τρέχον 1,1625) και το 1,1570 έχει έρθει στο προσκήνιο, όμως ίσως είναι νωρίς να μιλήσουμε για παραβίαση.

Από το σημερινό οικονομικό ημερολόγιο ξεχωρίζουν οι παραγγελίες διαρκών αγαθών των ΗΠΑ (15:30).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)