Μεσημεριανή Ανασκόπηση – 25/09

  • Το EUR/USD επιστρέφει σε αρνητικό έδαφος κάτω από το 1,1650 απειλώντας με νέο χαμηλό δύο μηνών.
  • Το GBP/USD καταγράφει ζημίες και δοκιμάζει το 1,2600 αφού το Δολάριο βρίσκει ανανεωμένο αγοραστικό ενδιαφέρον.
  • Το USD/JPY συνεχίζει να αναζητεί κατεύθυνση και να περιορίζεται από το 105,50.
  • Το AUD/USD περνά σε ζημίες κάτω από το 0,7050, καθώς η αποστροφή ρίσκου αναζωπυρώνεται.
  • Το NZD/USD διαγράφει τα κέρδη του και δοκιμάζει το 0,6550, για τον ίδιο λόγο.
  • Το USOIL παραδίδει το θετικό του πρόσημο και τα $40/βαρέλι αυτή την ώρα.
  • Ο Χρυσός δέχεται ανανεωμένες πιέσεις και παραβιάζει τα 1.860
  • Ο GER30 διαγράφει περί το 2% της αξίας τους και περνά σε νέα χαμηλά μήνα κάτω από τις 12.400.
  • Τα CFDs των αμερικανικών δεικτών υποχωρούν καθώς το επενδυτικό κλίμα χαλάει, προδιαθέτοντας για αρνητικό άνοιγμα της Wall Street.
  • Οι επενδυτές αναμένουν τις παραγγελίες διαρκών αγαθών των ΗΠΑ (15:30) και τις πλατφόρμες εξόρυξη πετρελαίου Baker Hughes (20:00).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)