Ενισχυμένη η Amazon από τα Νέα Προϊόντα

AMZN.us

Η εταιρεία λιανεμπορίου είναι μάλλον ένας από τος μεγάλους κερδισμένου από την πανδημίας αφού το ηλεκτρονικό εμπόριο ενισχύθηκε, ενώ θετική ήταν και η επίδραση στις υπηρεσίες cloud της. Χθες βράδυ ανακοίνωσε μια σειρά από νέα προϊόντα ενώ εισήλθε και στον χώρο των διαδικτυακών ηλεκτρονικών παιχνιδιών (game streaming) όπου δραστηριοποιούνται ήδη η Google και η Nvidia.

Έτσι η τιμή της μετοχής ενισχύεται προσυνεδριακά και μπορεί να ξεκινήσει με κέρδη. Συνεπώς η AMZN.us μπορεί να πιέσει ξανά για υπερκέραση των 3.131-5 (38,2% Fibonacci της πτώσης από τα ιστορικά υψηλά), ενώ οι 3.348 μοιάζουν δυσπρόσιτες ακόμη.

Από την άλλη πλευρά το ευρύτερο επενδυτικό κλίμα είναι τεταμένο και αυτό μπορεί να την βαρύνει, ενώ η απόρριψη του 38,2% την Τρίτη δημιουργεί κίνδυνο υποχώρησης. Έτσι δεν μπορούν να αποκλεισθούν νέες πιάσεις προς τα χαμηλά του μήνα (2.870) αλλά μεγαλύτερη πτώση προς τις λογικά 2.752 θα χρειαστεί καταλύτη.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)