@

Τεχνική Ανάλυση: USD/JPY

USD/JPY - 23/09/2020

Το Δολάριο ΗΠΑ επεκτείνει την ανάκαμψη του έπειτα και από κάποια μάλλον hawkish σχόλια του κ. Evans Federal της Reserve, διασπώντας ανοδικά το 105,00 όπως είχαμε προειδοποιήσει από χθες.

Αυτό βελτιώνει μεν τις πιθανότητες του για το 105,50-9, αλλά παραμένουμε σκεπτικοί για κατάκτηση που θα φέρει το 106,17 στο προσκήνιο.

Παρόλα αυτά, οι αγοραστές δεν κατόρθωσαν να ολοκληρώσουν την Τρίτη πάνω από το 105,00 και εμφανίζουν κόπωση κατά την ευρωπαϊκή συνεδρίαση.

Ως εκ τούτου μπορούμε να δούμε πιέσεις προς το 104,56-44, αλλά μεγαλύτερη πτώση κάτω από το 104,17, θα χρειαστεί καταλύτη.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

O Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ) και εργάζεται στην FXCM Hellas από το 2011. Επικεντρώνεται στον σχολιασμό των αγορών και είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των traders της FXCM.