@

Τεχνική Ανάλυση: GER30

GER30- 23/09/20

Ο γερμανικός δείκτης ανοίγει με θετικό πρόσημο, με την βοήθεια των βελτιωμένων προκαταρκτικών PMIs, επεκτείνοντας έτσι την ανάκαμψή του από την κατάρρευση σε νέα χαμηλά Σεπτεμβρίου την Δευτέρα.

Αυτό φέρνει τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών στο στόχαστρο του (12.880-12.900), αλλά ίσως είναι νωρίς για μεγαλύτερη άνοδο πάνω από τις 13.000 μονάδες που θα τον στρέψει προς τα υψηλά της εβδομάδας.

Παρά τα σημερινά κέρδη, ο δείκτης δεν έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο ακόμα και δεν μπορεί να αποκλεισθεί υπαναχώρηση προς τις 12.561-50, ενώ για νέα χαμηλά μήνα (12.492) μάλλον θα χρειαστεί κάποιος καταλύτης.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων