Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 22/09/2020

Το κλίμα στις αγορές είναι επιφυλακτικό κατόπιν της έντονης αποστροφής ρίσκου κατά την χθεσινή ημέρα που οδήγησε τους επενδυτές στην ασφάλεια του Δολαρίου ΗΠΑ και του Ιαπωνικού Γιεν, ενώ η κα Lagarde ανέφερε πως εξετάζουν προσεκτικά την συναλλαγματική ισοτιμία – τοποθέτηση σε μάλλον διαφορετικό μήκος κύματος από την πιο «χαλαρή» στάση δύο εβδομάδες πριν.

Έτσι η ισοτιμία βυθίστηκε σε νέα χαμηλά Σεπτεμβρίου την Δευτέρα και παρά την μετέπειτα αντίδραση κινδυνεύει με περεταίρω πτώση προς αυτό του Αυγούστου (1,1695-87), ενώ το 1,1640 μοιάζει δυσπρόσιτο.

Παρά την ένταση της κίνησης η διόρθωση ήταν ρηχή και η κάτω πλευρά μοιάζει καλά προστατευμένη, συνεπώς είναι μάλλον παρακινδυνευμένο σε αυτή την φάση να μιλήσουμε για αλλαγή της μεγαλύτερης εικόνας. Το Ευρώ μπορεί να αντιδράσει ανοδικά προς το 1,1810-22, αλλά θα χρειαστεί ισχυρό καταλύτη για μεγαλύτερη ανάκαμψη που θα απειλήσει την καθοδική γραμμή τάσης από τα υψηλά 2+ ετών του Σεπτεμβρίου (1,1860-72).

Η κατάθεση του κ. Powell στο Κογκρέσο (17:30) ξεχωρίζει κατά την σημερινή ημέρα, με το κείμενο της ομιλίας του να έχει ήδη δημοσιευθεί από χθες.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)