Πρωινό Briefing – 21/09

Κυριότερες Εξελίξεις

 • Οι επενδυτές φαίνεται να ξεκινούν επιφυλακτικά την εβδομάδα καθώς αυξάνεται η ανησυχία για τον κοροαναϊό.
 • Οι αγορές Ασίας-Ειρηνικού υποχώρησαν - με τον Nikkei κλειστό σήμερα και αύριο - και τα Ευρωπαϊκά futures ακολουθούν το παράδειγμα τους.
 • Το USDollar παραμένει σε θέση άμυνας, ενώ το AUD οδηγεί την επίθεση εναντίον του.

Εικόνα Προϊόντων

 • Το EUR/USD είναι ευδιάθετο, αλλά συναντά δυσκολίες πάνω από το 1,1850.
 • Το GBP/USD σε αντίστοιχη κατάσταση, δεν μπορεί να απομακρυνθεί από το 1,2950.
 • Το USD/JPY παραμένει σε θέση άμυνας, αλλά συνεχίζει να υπερασπίζεται το χαμηλό του Ιουλίου (104,17).
 • To AUD/USD επιστρέφει σε κέρδη πάνω από το 0,7300.
 • Το NZD/USD συντηρεί τη θετική του διάθεση, κάτω όμως από το υψηλό 1μιση έτους της Παρασκευής (0,6798).
 • Ο GER30 ξεκινά με ζημίες την εβδομάδα και απειλεί με παραβίαση των 13.000 μονάδων.
 • Ο US30 παραμένει σε αρνητικό έδαφος κάτω από το 27.600.
 • Το USOIL συναντά δυσκολίες και μένει κάτω από τα $41/βαρέλι.
 • Ο Χρυσός αναζητεί κατεύθυνση γύρω από τα 1.950.

Επιλογές Οικονομικού Ημερολογίου

 • Η σημερινή ημέρα δεν περιλαμβάνει κάποια δημοσίευση πρώτης γραμμής, ενώ στο ΗΒ οι επιστήμονες αναμένεται να προειδοποιήσουν πως η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο αναφορικά με τον κοροναϊό.

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)