Μεσημεριανή Ανασκόπηση – 21/09

 • Το EUR/USD πέφτει κάτω από το 1,1800, καθώς οι επενδυτές στρέφονται στα ασφαλή καταφύγια.
 • Το GBP/USD χάνει έδαφος και διαπραγματεύεται κάτω από το 1,2900, καθώς βρετανοί επιστήμονες προειδοποιούν για 50Κ κρούσματα την ημέρα τον ερχόμενο μηνα.
 • Το USD/JPY περνά σε χαμηλά έξι μηνών, δοκιμάζοντας το 104,00.
 • Το AUD/USD διαγραφεί τα αρχικά του κέρδη και δοκιμάζει το 0,7250.
 • Το NZD/USD χάνει πάνω από 0,5% και δοκιμάζει το 0,6700 λόγω της έντονης αποστροφής ρίσκου.
 • Το USD/CAD ενισχύεται προς το 1,3250 καθώς το Δολάριο ΗΠΑ ανακάμπτει.
 • Το USOIL υποχωρεί, προσπαθώντας όμως να κρατήσει $40/βαρέλι.
 • Ο Χρυσός υποκύπτει στην ισχύ του Δολαρίου και δοκιμάζει τα 1.930.
 • Ο GER30 διαγράφει πάνω από 3% και περνά σε νέα χαμηλά μήνα κάτω από τι 12.700.
 • Τα CFDs των αμερικανικών δεικτών πλήττονται επίσης από την αποστροφή ρίσκου και προδιαθέτουν για αρνητικό άνοιγμα της Wall Street.
 • Η σημερινή ημέρα δεν περιλαμβάνει κάποια δημοσίευση πρώτης γραμμής, αναμένεται όμως ομιλία της κας Lgarde (15:45).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)