Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 18/09/2020

Η Στερλίνα συνεχίζει να δείχνει αναποφασιστικότητα παρά την γρήγορη αντίδραση από την υποχώρηση που προκάλεσε η χθεσινή απόφαση νομισματικής πολιτικής της Τράπεζας της Αγγλίας.

Η ΒοΕ άφησε ομόφωνα αμετάβλητα τα επιτόκια (0,1%) και το QE (£745 δισ.) όπως αναμενόταν, αλλά η αναφορά πως εξετάζει τρόπους εφαρμογής αρνητικών επιτοκίων πίεσε το βρετανικό νόμισμα.

Πάνω από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών και το ημερήσιο σύννεφο Ichimoku (1,2930-60) έχει το προβάδισμα και περιμένουμε να προσπαθήσει εκ νέου για υπερκέραση του 1,3035 (38,2% Fibonacci από τα υψηλά τα χαμηλά του μήνα), είμαστε σκεπτικοί για μεγαλύτερη άνοδο πάνω από το 1,3120.

Όσο όμως συνεχίζει να δείχνει διστακτικότητα και να μένει κάτω από το 38,2% Fibonacci, κινδυνεύει με αναβίωση της πρόσφατης καθοδικής διόρθωσης. Αυτό μπορεί να οδηγήσει αρχικά ξανά κάτω από το 1,2900, αλλά υπό τι παρέθεσες συνθήκες δυσκολευόμαστε να δούμε μεγαλύτερη πτώση σε νέα χαμηλά εβδομάδας προς το 1,2814.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)