Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 17/09/2020

Η ισοτιμία βρίσκει αγοραστές κατά τις ευρωπαϊκές ώρες, αλλά δυσκολεύεται να περάσει σε κέρδη κατόπιν της πτώσης από την χθεσινή απόφαση νομισματικής πολιτικής της Federal Reserve.

Η κεντρική τράπεζα μετέβαλλε την δήλωση πολιτικής ώστε να αντικατοπτρίζει την ανακοίνωση του Αυγούστου για στόχευση μέσου πληθωρισμού 2%, ποσοστό το οποίο δεν βλέπει να επιτυγχάνει πριν το 2023 σύμφωνα με τις ανανεωμένες οικονομικές προβλέψεις, οι οποίες ήταν βελτιωμένες σε σχέση με αυτές του Ιουνίου.

Ο κ. Powell χαρακτήρισε την νέα ρητορική ως «πολύ ισχυρή καθοδήγηση», κάτι με το οποίο προσωπικά διαφωνούμε αφού δεν έδωσε λεπτομέρειες σχετικά με το πόσο υψηλότερα από το 2% θα αφήσουν τον πληθωρισμό να «τρέξει» ή για πόσο διάστημα.

Το ίδιο μάλλον σκέφτηκαν και οι αγορές αφού το Δολάριο ΗΠΑ ενισχύθηκε, ενώ αξίζει να σημειωθεί πως ήδη υπήρχαν δύο μέλη που καταψήφισαν την νέα πολιτική.

Παρόλα αυτά, δεν βλέπουμε κάτι στην χθεσινή απόφαση που να μπορεί να στηρίξει το αμερικανικό νόμισμα μεσο-μακροπρόθεσμα, καθώς τα επιτόκια θα παραμείνουν χαμηλά για μακρά περίοδο.

Από τεχνικής σκοπιάς θεωρούμε πως η ισοτιμία έχει την δυνατότητα να ανακτήσει τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών (1,1830-40) που θα επαναφέρει το υψηλό της εβδομάδας στο προσκήνιο (1,1901).

Όσο όμως μένει σε αρνητικό έδαφος οι πωλητές έχουν τον πρώτο λόγο και υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για νέο χαμηλό μήνα (1,1736), αλλά δυσκολευόμαστε να δούμε περεταίρω πτώση σε αυτό του Αυγούστου (1,1695).

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)