Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 16/09/2020

Η Στερλίνα συντηρεί την θετική της διάθεση καθώς ο καλύτερος των εκτιμήσεων πληθωρισμός του ΗΒ (αλλά χειρότερος του προηγούμενου) φαίνεται να λειτουργεί υποστηρικτικά, σε συνδυασμό με την διατήρηση του καλού επενδυτικού κλίματος.

Εμφανίζει όμως σταθεροποιητικές τάσεις μάλλον θα περιμένει την απόφαση επιτοκίων της Fed για το επόμενο σκέλος της Fed, ενώ ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών κ. Raab θα συναντηθεί με την Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ κα Pelosi – έπειτα από τα πρόσφατα αρνητικά της σχόλια για την πρόθεση της βρετανικής κυβέρνησης να παραβιάσει την Συμφωνία Αποχώρησής με την ΕΕ.

Τεχνικά η εικόνα δεν έχει μεταβληθεί αφού το ζεύγος προσπαθεί να μείνει πάνω από το 1,2900 που κρατά ανοιχτό τον δρόμο προς το 1,3035, αλλά προς το παρόν δείχνει διστακτικότητα και θα χρειαστεί καταλύτης για διεκδίκησή του.

Η πολλαπλή απόρριψη όμως του 1,2900 την καθιστά ευάλωτη σε πιέσεις προς το 1,2815, αλλά από εκεί και κάτω εξακολουθούν να υπάρχουν πυκνές και ισχυρές στηρίξεις (1,2740-1,2690).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)