Προς Αρνητικό Άνοιγμα η Facebook;

FB.us

Η εταιρεία ολοκλήρωσε την χθεσινή ημέρα με θετικό πρόσημο για πρώτη φορά αυτή την εβδομάδα, αλλά στην συνέχεια δέχτηκε διπλό πλήγμα και στις προσυνεδριακές συναλλαγές υποχωρεί.

Σύμφωνα με δημοσίευμα, η Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC) των ΗΠΑ αναμένεται να υποβάλλει αγωγή κατά της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης για μονοπωλιακές πρακτικές.

Πέραν αυτού, διάφορες διασημότητες - όπως ηθοποιοί και τραγουδιστές – επέκριναν την Facebook πως επιτρέπει την ρητορική μίσους και την διάδοση ψευδών ειδήσεων και καλέσαν σε 24ωρη απόχη από την πλατφόρμα.

Έτσι η FB.us κινδυνεύει με ζημιογόνο ξεκίνημα και νέο χαμηλό μήνα (262,55 -265,21), όπου συμπίπτουν το 23,6% Fibonacci της ανόδου από τα φετινά χαμηλά στα ιστορικά υψηλά και η ανοδική γραμμή τάσης από τα χαμηλά του Ιουνίου. Πέρασμα κάτω από την εν λόγω κρίσιμη περιοχή μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για βαθύτερη διόρθωση προς τα $240,72, αλλά είναι μάλλον νωρίς να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο και μεσολαβεί η στήριξη στα 254,95.

Η μετοχή όμως της εταιρείας έχει υπερασπιστεί επιτυχώς έως τώρα το 23,6% και από τεχνικής σκοπιάς όσο μένει πάνω από τα 262,55 -265,21 μπορεί να πιέσει για τα 282,84, αλλά είμαστε σκεπτικοί υπό τις παρούσες συνθήκες για μεγαλύτερη ενίσχυση προς και πάνω από τα 291,62.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)