Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 16/09/2020

Η ισοτιμία συνεχίζει να δυσκολεύεται και διασπά το 1,1850, εν όψει της σημερινής απόφασης νομισματικής της Fed (21:00) που θα συνοδευθεί από τις ανανεωμένες προβλέψεις των μελών και συνέντευξη τύπου του κ. Powell (21:30) και που αναμένεται να καθορίσει το επόμενο σκέλος της κίνησης.

Στην τελευταία της συνεδρίαση πριν από τις Προεδρικές εκλογές του Νοεμβρίου, η κεντρική τράπεζα λογικά θα μεταβάλλει την δήλωση πολιτικής για να αντικατοπτρίζει την πρόσφατη ανακοίνωση για επιδίωξη μέσου πληθωρισμού 2% - δεν ξέρουμε όμως αν είναι έτοιμη να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες ως προς αυτό.

Από τεχνικής σκοπιάς η εικόνα είναι κάπως ασαφής και πιθανό να διατηρηθεί έτσι εν αναμονή της εν λόγω απόφασής, ενώ νωρίτερα περιμένουμε και τις κλινικές πωλήσεις των ΗΠΑ (15:30).

Από την μία πλευρά το Ευρώ είναι εκτεθειμένο στο 1,1810-00, αλλά δυσκολευόμαστε να δούμε νέο χαμηλό μήνα (1,1752) χωρίς καταλύτη.

Παρά την χθεσινή πτώση και την διπλή απόρριψη του 1,1900, θεωρούμε πως μπορεί να προσπαθήσει εκ νέου για ανάκτηση της περιοχής αυτής, αλλά το 1,1966 φαίνεται απόμακρο υπό τις παρούσες συνθήκες.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)