@

Τεχνική Ανάλυση: USD/JPY

USD/JPY - 15/09/2020

Το ζεύγος βρίσκει στηρίξεις κατά την ευρωπαϊκή συνεδρίαση και προσπαθεί να αντιδράσει ανοδικά από την χθεσινή πτώση σε νέα χαμηλά μήνα (105,54).

Η κίνηση αυτή ήταν πιο απότομη από ότι αναμέναμε, αλλά οι πωλητές σεβάστηκαν τα μισά του 105,00, επιβεβαιώνοντας την εκτίμησή μας. Το Δολάριο ίσως βρει την ευκαιρία να πιέσει για ανάκτηση του 106,00, αλλά δεν μας πείθει για περεταίρω ανάκαμψη που θα επαναφέρει το 106,58 στο προσκήνιο.

Η μεταβλητότητα έχει υποχωρήσει ξανά και οι επενδυτές είναι πιθανό να τηρήσουν στάση αναμονής ενόψει της Federal Reserve την Τετάρτη.

Κάτω από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για χαμηλότερο χαμηλό (105,54), αλλά μεγαλύτερη πτώση κάτω από αυτό του Αυγούστου (105,09) θα χρειαστεί καταλύτη.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

O Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ) και εργάζεται στην FXCM Hellas από το 2011. Επικεντρώνεται στον σχολιασμό των αγορών και είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των traders της FXCM.