@

Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 15/09/2020

Η Στερλίνα παραμένει ευδιάθετη εν μέσω θετικού επενδυτικού κλίματος και μεικτών στοιχείων απασχόλησης από την Μεγάλη Βρετανία.

Έτσι προσπαθεί εκ νέου να ξεπεράσει τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών και την καθοδική γραμμή τάσης από φετινά υψηλά που πλέον εντοπίζεται στο 1,2930. Όσο το Δολάριο παραμένει αδύναμο, έχει την δυνατότητα να το κάνει αυτό, είμαστε όμως σκεπτικοί για πειστική υπερκέραση που θα φέρει το 1,3035 στο προσκήνιο.

Το ρίσκο γύρω από το Brexit παραμένει αυξημένο καθώς το νομοσχέδιο για την Εσωτερική Αγορά στο ΗΒ πέρασε το πρώτο εμπόδιο (ψήφοι 340 vs 263) στην Βουλή των Κοινοτήτων, με επιφανείς Συντηρητικούς να απέχουν. Η εξέταση του νομοσχεδίου θα συνεχιστεί τις προσεχείς ημέρες, με την σημαντικότερη τροποποίηση να αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα.

Ως εκ τούτου θεωρούμε πιθανή μία υπαναχώρηση προς το 1,2800, αλλά από εκεί και κάτω εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές στηρίξεις (1,2740-1,2690) που μπορούν να την συγκρατήσουν.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

O Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ) και εργάζεται στην FXCM Hellas από το 2011. Επικεντρώνεται στον σχολιασμό των αγορών και είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των traders της FXCM.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Οποιαδήποτε γνώμη, άποψη, σχόλιο, ανάλυση, τιμή, άλλη πληροφορία ή σύνδεσμοι ιστοσελίδων τρίτων μερών που περιλαμβάνονται σε αυτό το website, παρέχονται σε «ως έχουν» βάση, ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή. Το σχόλιο της αγοράς δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας, και ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσής του. Παρόλο που αυτό το σχόλιο δεν συντάσσεται από ανεξάρτητη πηγή, η FXCM λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εξαλείψει ή να αποτρέψει οποιεσδήποτε συγκρούσεις συμφερόντων που προκύπτουν από την παραγωγή και τη διάδοση αυτής της επικοινωνίας. Οι υπάλληλοι της FXCM δεσμεύονται να ενεργούν με γνώμονα τα συμφέροντα των πελατών και να εκπροσωπούν τις απόψεις τους χωρίς να παραπλανούν, εξαπατούν ή αλλοιώνουν την ικανότητα των πελατών να λαμβάνουν ενημερωμένες επενδυτικές αποφάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εσωτερικές οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις της FXCM για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων, παρακαλούμε ανατρέξτε στην Πολιτική Διαχείρισης Σύγκρουσης Συμφερόντων της Εταιρείας. Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.