Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 15/09/2020

Η Στερλίνα παραμένει ευδιάθετη εν μέσω θετικού επενδυτικού κλίματος και μεικτών στοιχείων απασχόλησης από την Μεγάλη Βρετανία.

Έτσι προσπαθεί εκ νέου να ξεπεράσει τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών και την καθοδική γραμμή τάσης από φετινά υψηλά που πλέον εντοπίζεται στο 1,2930. Όσο το Δολάριο παραμένει αδύναμο, έχει την δυνατότητα να το κάνει αυτό, είμαστε όμως σκεπτικοί για πειστική υπερκέραση που θα φέρει το 1,3035 στο προσκήνιο.

Το ρίσκο γύρω από το Brexit παραμένει αυξημένο καθώς το νομοσχέδιο για την Εσωτερική Αγορά στο ΗΒ πέρασε το πρώτο εμπόδιο (ψήφοι 340 vs 263) στην Βουλή των Κοινοτήτων, με επιφανείς Συντηρητικούς να απέχουν. Η εξέταση του νομοσχεδίου θα συνεχιστεί τις προσεχείς ημέρες, με την σημαντικότερη τροποποίηση να αναμένεται την ερχόμενη εβδομάδα.

Ως εκ τούτου θεωρούμε πιθανή μία υπαναχώρηση προς το 1,2800, αλλά από εκεί και κάτω εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές στηρίξεις (1,2740-1,2690) που μπορούν να την συγκρατήσουν.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)