Μεσημεριανή Ανασκόπηση – 15/09

 • Το EUR/USD μένει σε θετικό έδαφος και συνεχίζει την προσπάθεια υπερκέρασης του 1,1900.
 • Το GBP/USD επεκτείνει την ανάκαμψή του πάνω από το 1,2900.
 • Το USD/JPY περνά σε νέα χαμηλά μήνα δοκιμάζοντας το 105,50.
 • Το AUD/USD ενισχύεται πάνω από το 0,7300 λόγω της συνεχιζόμενης αδυναμίας του Δολαρίου ΗΠΑ.
 • Το NZD/USD συνεχίζει την άνοδο του προς το 0,6750.
 • Το USOIL βρίσκει αγοραστές κατά την ευρωπαϊκή συνεδρίαση και ξεπερνά τα $37,50.
 • Ο Χρυσός πιέζει υψηλότερα και δοκιμάζει τα 1.970.
 • Ο GER30 καταγράφει μικρά κέρδη και ανακτά τα 13.200, παρά το βελτιωμένο οικονομικό συναίσθημα Γερμανίας και Ευρωζώνης
 • Τα CFDs των αμερικανικών δεικτών επεκτείνουν τα χθεσινά τους κέρδη, προδιαθέτοντας για θετικό άνοιγμα της Wall Street.
 • Το BTC/USD ανέρχεται πάνω από τα 10.800.
 • Οι αγορές στρέφονται πλέον στην βιομηχανική παραγωγή των ΗΠΑ (16:15).
 • Οι επενδυτές στο πετρέλαιο αναμένουν τα αμερικανικά αποθέματα (23:30), ενώ παρακολουθούν τους τυφώνες στον Κόλπο του Μεξικού.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)