@

Τεχνική Ανάλυση: GER30

GER30 - 15/09/2020

Ο γερμανικός δείκτης εξακολουθεί να εμφανίζει ασαφή εικόνα έπειτα από τις οριακές ζημίες της Δευτέρας, παρά το ότι το καλό κλίμα στ iwαγορές φαίνεται να συντηρείται.

Χθες υπερασπίστηκε τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών και την ανοδική γραμμή τάσης από τα χαμηλά του μήνα όπως περιμέναμε, αλλά ο κίνδυνος παραβίασης έχει αυξηθεί σε αυτή την φάση. Έτσι μπορούμε να δούμε πτώση προς τις 13.000, αλλά οι 12.854 μάλλον θα χρειαστούν καταλύτη.

Από την άλλη πλευρά, το νέο υψηλό στο ξεκίνημα της εβδομάδας δίνει το δικαίωμα στον δείκτη να προσπαθήσει ξανά προς τιw 13.463, χωρίς όμως να μας εμπνέει εμπιστοσύνη για κάτι τέτοιο υπό τις παρούσες συνθήκες


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

O Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ) και εργάζεται στην FXCM Hellas από το 2011. Επικεντρώνεται στον σχολιασμό των αγορών και είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των traders της FXCM.