Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 11/09/2020

Το ζεύγος παίρνει ανάσες έπειτα από άλλο ένα ξεπούλημα την Πέμπτη, αλλά υπό το βάρος του Brexit οδεύει προς την χειρότερη εβδομάδα του από τον Μάρτιο, με ζημίες άνω του 3%.

Σήμερα εμφανίζει θετική διάθεση και προσπαθεί να ανακτήσει το 50% της ανόδου από τα χαμηλά του Ιουνίου στα φετινά υψηλά (1,2867). Επιτυχημένη προσπάθεια θα ανοίξει μεν τον δρόμο για ανάκαμψη προς τα μισά του 1,2900, αλλά θεωρούμε πως θα χρειαστεί καταλύτης για κάτι τέτοιο.

Παρόλα αυτά δεν βλέπουμε λόγο για ιδιαίτερη αισιοδοξία από θεμελιώδης άποψης αφού τα σημερινά οικονομικά στοιχεία από το ΗΒ δεν ήταν ενθαρρυντικά, ενώ οι φόβοι για το Brexit παραμένουν αυξημένοι – με την βρετανική κυβέρνηση να εμμένει στην σκληρή της γραμμής κατόπιν της ατελέσφορης χθεσινής συνάντησης ΕΕ-ΗΒ.

Έτσι το ρίσκο για νέο χαμηλό (τρέχον στο 1,2772) παραμένει αυξημένο, είμαστε όμως επιφυλακτικοί για μεγαλύτερη πτώση, καθώς η ευρύτερη περιοχή από το 1,2740 έως το 1,2690 συγκεντρώνει σημαντικές στηρίξεις όπως ο εκθετικός μέσος όρος 200 ημερών και το ημερήσιο σύννεφο Ichimoku.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)