Μεσημεριανή Ανασκόπηση – 11/09

 • Το EUR/USD ενισχύεται αλλά μένει κάτω από το 1,1900.
 • Το GBP/USD καταγράφει εναλλαγές κατεύθυνσης και ανακτά το 1,2800, κατόπιν του νέου χαμηλού μήνα νωρίτερα (1,2762).
 • Το USD/JPY σταθεροποιείται σε ένα στενό εύρος πάνω από το 106,00.
 • Το EUR/GBP έθεσε νέα υψηλά σχεδόν έξι μηνών (0,9292), αλλά δυσκολεύεται να κρατήσει το 0,9250 αυτή την ώρα.
 • Το AUD/USD επεκτείνει την σημερινή του άνοδο και δοκιμάζει το 0,7300.
 • Το NZD/USD κερδίζει και αυτό περί το 0,5% και πιέζει προς το 0,6700.
 • Το USOIL περνά σε κέρδη, προσπαθώντας να ανακτήσει τα 37,50, αλλά οδεύει προς την δεύτερη συνεχόμενη ζημιογόνο εβδομάδα του.
 • Ο Χρυσός εμφανίζει ασαφή πορεία, ανακτώντας τα 1.945 αυτή την ώρα.
 • Ο GER30 διαπραγματεύεται με θετική διάθεση, αλλά αδυνατεί να αφήσει τις 13.200 πίσω του.
 • Τα CFDs των αμερικανικών δεικτών καταγράφουν κέρδη, προδιαθέτοντας για θετικό άνοιγμα της Wall Street.
 • Οι αγορές στρέφονται στις ΗΠΑ για τον πληθωρισμό (15:30), αλλά και τις πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου Baker Hughes (20:00).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)