Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 10/09/2020

Η ισοτιμία διατηρείται σε κερδοφόρο έδαφος πάνω από το 1,3200 μετά την χθεσινή ανάκαμψη, καθώς το Δολάριο ΗΠΑ συναντά δυσκολίες.

Αυτό φέρνει το 1,3080-90 στο προσκήνιο, αλλά θεωρούμε πως θα απαιτηθεί ισχυρός καταλύτης για υπερκέραση που θα επαναφέρει το 1,3171-80 στο προσκήνιο, αφού εκεί συγκεντρώνονται ο εκθετικός μέσος όρος 100 ωρών και η καθοδική γραμμή τάσης από τα φετινά υψηλά.

Το ρίσκο όμως γύρω από το brexit παραμένει αυξημένο, αφού αναμένεται σήμερα έκτακτη συνάντηση αξιωματούχων ΕΕ-ΗΒ για να συζητηθεί το χθεσινό νομοσχέδιο για την εσωτερική αγορά που παραβιάζει μέρη της Συμφωνίας Αποχώρησης – με δημοσιεύματα να θέλουν την ΕΕ να κινεί νομικές αν δεν λάβει επαρκείς διαβεβαιώσεις.

Ως εκ τούτου υπάρχει αυξημένος ρίσκο υπαναχώρησης τα μισά του 1,2900, αλλά παραβίαση του 1,2867 (50% της ανόδου από τα χαμηλά του Ιουνίου στα φετινά υψηλά) έχει δυσκολέψει υπό τις παρούσες συνθήκες.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)