Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 10/09/2020

Το κοινό νόμισμα συντηρεί την θετική του διάθεση κατόπιν της ενίσχυσης της Τρίτης από την ευρύτερη βελτίωση του επενδυτικού συναισθήματος και δημοσιεύματα για ενισχυμένη εμπιστοσύνη της ΕΚΤ στις προβλέψεις της για την οικονομική ανάκαμψη.

Έτσι δοκίμασε, αλλά υπερασπίστηκε την ανοδική γραμμή τάσης από τα χαμηλά του Αυγούστου (1,1765-55) και έπιασε τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών όπως αναμέναμε. Με τον ημερήσιο RSI να επιστρέφει πάνω από το 50, η τεχνική εικόνα βελτιώνεται και το ζεύγος στρέφεται στο 1,1860-6, ενώ μεγαλύτερη άνοδος προς το 1,1966 δεν φαίνεται εύκολη σε αυτή την φάση.

Προς το παρόν η άποψη μας πως η πρόσφατη πτώση είναι διορθωτική επιβεβαιώνεται, αλλά το ζεύγος σίγουρα δεν έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο και το επόμενο σκέλος της κίνησης αναμένεται να καθορισθεί από την σημερινή συνεδρίαση της EKT (14:45), την επακόλουθη συνέντευξη τύπου τη κας Lagarde 45 λεπτά αργότερα (αναμένεται και άλλη ομιλία της αργότερα στην ημέρα) αλλά και τις ανανεωμένες προβλέψεις των μελών – με ιδιαίτερη σημασία ύστερα από την πρόσφατη υποχώρηση του πληθωρισμού.

Ενώ δεν προσδοκάται μεταβολή πολιτικής, θα περιμένουμε να δούμε αν θα συζητηθεί/σχολιασθεί η ανατίμηση του νομίσματος, με το Ευρωδολάριο να κερδίζει περί τα 700 pips από τις αρχές του καλοκαιριού.

Αρνητική αναφορά μπορεί να οδηγήσει σε διάσπαση του 1,1765-55 που θα ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερη πτώση 1,1695-87.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)