Πρωινό Briefing – 10/09

Κυριότερες Εξελίξεις

 • Οι επενδυτές μοιάζουν επιφυλακτικοί κατόπιν της χθεσινή μεταστροφής καθώς οι φόβοι για το Brexit διατηρούνται και με εν αναμονή της ΕΚΤ.
 • Την Τετάρτη η Τράπεζα του Καναδά δεν εξέπληξε, αφήνοντας τα επιτόκια (0,25%) και το QE αμετάβλητα.
 • Τα χρηματιστήρια Ασίας-Ειρηνικού ως επί το πλειστον ευδιάθετα ακολουθώντας τα κέρδη της Wall Street, ενώ αυτά της Ευρώπης δυσκολεύονται.
 • Το USDollar είναι αναποφάσιστο, έχοντας «σπάσει» χθες την εξαήμερη ενίσχυσή του.

Εικόνα Προϊόντων

 • Το EUR/USD συντηρεί την θετική του διάθεση πάνω από το 1,1800 κατόπιν της χθεσινή μεταστροφής.
 • Το GBP/USD αναζητεί κατεύθυνση γύρω από το 1,3000, μετά την ανάκαμψη της Τετάρτης από τα χαμηλά μήνα (1,2884)
 • Το USD/JPY επιστρέφει σε αρνητικό έδαφος, απειλώντας το 106,00.
 • To AUD/USD συναντά δυσκολίες πάνω από το 0,7250.
 • Το NZD/USD υποχωρεί έπειτα από την χθεσινή άνοδο και μένει κάτω από το 0,6700.
 • Το USD/CAD βρίσκει στηρίξεις και προσπαθεί να μείνει πάνω από το 1,3150.
 • Ο GER30 ανήλθε χθες σε νέα υψηλά εβδομάδας (13.317), αλλά σήμερα συναντά δυσκολίες.
 • Τα US30 παραδίδει το θετικό του πρόσημο και τις 27.900.
 • Το USOIL σταθεροποιείται κάτω από τα $38/βαρέλι.
 • Ο Χρυσός καταγράφει συσσώρευση, με τα 1.950 να τον περιορίζουν.

Επιλογές Οικονομικού Ημερολογίου

 • Όλα τα βλέμματα στρέφονται στην ΕΚΤ (14:45), την επακόλουθη συνέντευξη τύπου τη κας Lagarde (15:30) και τι ανανεωμένες οικονομικές προβλέψεις – με το κύριο ζητούμενο να είναι αν θα υπάρξει αναφορά στο ενισχυμένο Ευρώ.
 • Το Brexit παραμένει στο προσκήνιο καθώς η βρετανική κυβέρνηση δημοσίευσε νομοσχέδιο για την Εσωτερική Αγορά που ακυρώνει πρόνοιες της Συμφωνίας Αποχώρησης και προκαλεί έκτακτη συνάντησε ΗΒ-ΕΕ εντός της ημερας.

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)