Μεσημεριανή Ανασκόπηση – 10/09

 • Το EUR/USD συνεχίζει την ανάκαμψή του, προσπαθώντας για νέο υψηλό εβδομάδας (1,1849).
 • Το GBP/USD επιδεικνύει αναποφασιστικότητα γύρω από το 1,3000.
 • Το USD/JPY αναζητεί κατεύθυνση πάνω από το 106,00.
 • Το AUD/USD δέχεται πιέσεις πάνω από το 0,7250.
 • Το NZD/USD χάνει έδαφος σήμερα, αλλά διαπραγματεύεται πάνω από το 0,6650.
 • Το USD/CAD είναι ενδιάθετο και υπερασπίζεται το 1,3150.
 • Το USOIL διολισθαίνει και δοκιμάζει τα 37,50.
 • Ο Χρυσός βρίσκει αγοραστικό ενδιαφέρον και προσπαθεί να επιστρέψει πάνω από τα 1.950.
 • Ο GER30 κινείται επιφυλακτικά γύρω από τις 13.250.
 • Τα CFDs των αμερικανικών δεικτών επιστρέφουν σε αρνητικό έδαφος κατόπιν της χθεσινής ανάκαμψης.
 • Οι επενδυτές στρέφονται στην ΕΚΤ (14:45), την επακόλουθη συνέντευξη τύπου τη κας Lagarde (15:30) και τιw ανανεωμένες οικονομικές προβλέψεις.
 • Το Brexit παραμένει στο προσκήνιο εν αναμονή έκτακτης συνάντησης αξιωματούχων ΗΒ-ΕΕ ανφορικά με το νομοσχέδιο για την Εσωτερική Αγορά που ακυρώνει πρόνοιες της Συμφωνίας Αποχώρησης.
 • Από τις ΗΠΑ περιμένουμε τον δείκτη τιμών παραγωγού (15:30), τις αιτήσεις ανεργίας (15:30) και τα αποθέματα πετρελαίου (18:00).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)