Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 09/09/2020

Η Στερλίνα διευρύνει τις ζημίες της σε νέα χαμηλά μήνα εν μέσω συνεχιζόμενων φόβων για άτακτο Brexit και εν όψει ομιλίας του κ. Johnson (18:00). Η ομιλία αυτή θα λάβει χώρα μετά την «Ωρα του Πρωθυπουργού» και την δημοσίευση του νομοσχεδίου για την εσωτερική αγορά που φέρεται να παραβιάζει μέρη της Συμφωνίας Αποχώρησης.

Αν και δεν είναι γνωστό το θέμα της ομιλίας του Βρετανού Πρωθυπουργού, αυτή αναμένεται να αφορά το Brexit ή/και τον κοροναϊό έπειτα από την ανακοίνωση νέων περιοριστικών μέτρων στην Αγγλία.

Το ρίσκο λοιπόν παραμένει αυξημένο και οι πωλητές απειλούν πλέον το 50% της ανόδου από τα χαμηλά του Ιουνίου στα φετινά υψηλά (1,2867), αλλά μεγαλύτερη πτώση προς και κάτω από το ισχυρό 1,2767-50 δεν μας φαίνεται και τόσο εύκολη.

Από τεχνικής σκοπιάς τα τρέχοντα επίπεδα είναι υπερπωλημένα, ενώ κατά την ευρωπαϊκή συνεδρίαση το επενδυτικό κλίμα εμφανίζει σημάδια βελτίωσης, κατόπιν της έντονης αποστροφής ρίσκου του παρατηρήθηκε την Τρίτη.

Ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποκλεισθεί μία αντίδραση προς το 1,3012, αλλά μεγαλύτερη ανάκαμψη πάν από τα μισά του 1,3000 θα απαιτήσει εντυπωσιακή αλλαγή κλίματος.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)