Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 09/09/2020

Η ισοτιμία διεύρυνε την πτώση της σε νέα χαμηλά μήνα στο ξεκίνημα της ημέρας, αφού το επενδυτικό κλίμα παραμένει τεταμένο έπειτα από την χθεσινή αποστροφή ρίσκου. Έτσι δοκίμασε το 1,1765-55, αλλά προς το παρόν υπερασπίζεται την ανοδική γραμμή τάσης από τα χαμηλά του Αυγούστου, επιβεβαιώνοντας τις προσδοκίες μας.

Κλεισίματα ημέρας κάτω από αυτή θα ανοίξουν τον δρόμο για βαθύτερη πτώση προς το 1,1695-87 και με τον ημερήσιο RSI να διασπά καθοδικά το 50, ο κίνδυνος για κάτι τέτοιο αυξάνεται.

Το Ευρώ όμως προσπαθεί να σταθεροποιηθεί και πάνω από το 1,1765-55 έχει την δυνατότητα να αντιδράσει προς τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών 1,1818-22, ενώ μεγαλύτερη ανάκαμψη προς και πάνω από το 1,1860-6 αναμένεται χρειαστεί ισχυρό καταλύτη.

Η σημερινή ημέρα δεν περιλαμβάνει κάποια αξιόλογη δημοσίευση και η πορεία της ισοτιμίας αναμένεται να εξαρτηθεί από το επενδυτικό συναίσθημα εν αναμονή της αυριανής συνεδρίασης της ΕΚΤ κατά την οποία θα περιμένουμε να δούμε αν θα συζητηθεί ή θα σχολιασθεί η ανατίμηση του κοινού νομίσματος.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)