Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 07/09/2020

Το ζεύγος μπορεί εν τέλει να κάλυψε το μεγαλύτερο μέρος της πτώσης από τα NFPs της Παρασκευής, αλλά ολοκλήρωσε την περασμένη εβδομάδα με ζημίες και σήμερα δέχεται νέες πιέσεις, μένοντας κάτω από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών.

Έτσι οι πωλητές έχουν το προβάδισμα για νέα δοκιμή του 1,1800, ενώ μας φαίνεται μάλλον νωρίς να μιλήσουμε για παραβίαση της ανοδικής γραμμής τάσης από τα χαμηλά Αυγούστου (1,1765-55) που μπορεί να καταστήσει το υψηλό 2+ ετών της Τρίτης μεσοπρόθεσμη κορυφή.

Από την άλλη πλευρά το κοινό νόμισμα δείχνει κάποια ανθεκτικότητα και ως εκ τούτου ίσως βρει την ευκαιρία να αντιδράσει ανοδικά προς το 1,1866, αλλά θα χρειαστεί καταλύτη για ανάκτηση του 1,1900.

Την περασμένη εβδομάδα είχαμε πει πως βλέπουμε την υποχώρηση ως διορθωτική, αλλά πως υπάρχουν κάποια σημάδια για πιθανή ευρύτερη πτώση. Η τρέχουσα εβδομάδα μπορεί να αποδειχθεί κομβική, αφού η ΕΚΤ συνεδριάζει την Πέμπτη και οι αγορές θα περιμένουν να δουν αν θα συζητηθεί ή αν θα σχολιασθεί από την κα Lagarde το ανατιμημένο Ευρώ - κατόπιν του δημοσιεύματος τις προηγούμενες ημέρες για ανησυχία της κεντρικής τράπεζας αλλά και την αναφορά του κ. Lane για το 1,2100 ως το ανώτατο αποδεκτό όριο.

Η σημερινή ημέρα δεν περιλαμβάνει κάποια αξιόλογη δημοσίευση ενώ η Wall Street θα παραμείνει κλειστή λόγω αργίας.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)