Μεσημεριανή Ανασκόπηση – 07/09

 • Το EUR/USD ξεκινά την εβδομάδα από θέση άμυνας κάτω από το 1,1850.
 • Το GBP/USD πέφτει σε νέα χαμηλά μήνα και δοκιμάζει το 1,3150, υπό το βάρος της αβεβαιότητας για το Brexit.
 • Το USD/JPY συνεχίζει να επιδεικνύει αναποφασιστικότητα πάνω από το 106,00.
 • Το EUR/GBP ανέρχεται σε νέα υψηλά μήνα προς το 0,9000.
 • Το AUD/USD διαπραγματεύεται σε αρνητικό έδαφος κάτω από το 0,7300.
 • Το NZD/USD καταγράφει απώλειες, δοκιμάζοντας το 0,6700.
 • Το USD/CAD ενισχύεται, αλλά αδυνατεί να περάσει πάνω από το 1,3100.
 • Το USOIL υποχωρεί, αλλά σταθεροποιείται πάνω από τα χαμηλά 2+ μηνών (38,55) από το ξεκίνημα της ημέρας.
 • Ο Χρυσός είναι σε θέση άμυνας και δοκιμάζει τα 1.930.
 • Ο GER30 βρίσκει αγοραστικό ενδιαφέρoν και ανακτά τις 13.000 μονάδες.
 • Οι US30 περνά σε θετικό έδαφος και πιέζει για τις 28.200.
 • Το BTC/USD διαγράφει περί το 5% της αξίας του και απειλεί ξανά τα 10.000.
 • H σημερινή ημέρα δεν περιλαμβάνει κάποια αξιόλογη δημοσίευση, ενώ η Wall Street θα παραμείνει κελιστή λόγω αργίας, οδηγώντας σε μεταβολές στις ώρες συναλλαγών των CFDs.
 • Κατά το ξεκίνημα της αυριανής ημέρας η προσοχή θα στραφεί στο ΑΕΠ 2ου τριμήνου Ιαπωνίας (02:50).
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)