Σταθεροποιητικές Τάσεις για το AUD/USD

AUD/USD - 07/09/2020

Συσσώρευση καταγράφει σήμερα το ζεύγος, ύστερα από τις κινήσεις δύο κατευθύνσεων και τα οριακά κέρδη της Παρασκευής που προκάλεσαν τα κάπως μικτά στοιχεία απασχόλησης των ΗΠΑ.

Καθώς συναντά εκ νέου δυσκολίες κατά την σημερινή ημέρα, παραμένει ευάλωτο στο 0,7222, αλλά παραβίαση του δεν μας φαίνεται εύκολη καθώς ακολουθούν ο εκθετικός μέσςο όρος 200 τετραώρων και η ανοδική γραμμή τάσης από τα χαμηλά του Αυγούστου (0,7190).

Το Δολάριο συντηρεί την θετική διάθεση από την ανάκαμψη της προηγούμενης εβδομάδας, αλλά δεν μας εμπνέει ιδιαίτερη εμπιστοσύνη και σε αυτή την φάση βλέπουμε την εν λόγω κίνηση ως διορθωτική.

To Aussie διατηρεί την πρωτοβουλία πάρα την κάμψη της ανοδική δυναμικής και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε πως η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας απέφυγε να σχολιάσει αρνητικά την ανατίμηση του κατά τις δύο τελευταίες συνεδρίασης της.

Συνεπώς μπορούμε να δούμε ενίσχυση προς το 0,7334-44, είμαστε όμως επιφυλακτικοί ακόμα για υπερκέραση που θα επαναφέρει το υψηλό 2+ ετών στο προσκήνιο (0,7413).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)