Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 04/09/2020

Η ισοτιμία ενισχύεται λόγο της υποχώρησης του Δολαρίου ΗΠΑ κατά την ευρωπαϊκή συνεδρίαση - παρά το κακό κατασκευαστικό PMI της Μεγάλης Βρετανίας και την αυξημένη αβεβαιότητα γύρω από το Brexit.

Η πτώση της Τετάρτης σεβάστηκε 61,8% Fibonacci της πτώσης από τα υψηλά του 2018 στα φετινά χαμηλά 35 ετών (1,3243) επιβεβαιώνοντας την εκτίμησή μας και σήμερα προσπαθεί να ανακτήσει το 1,3300 και τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών.

Τεχνικά βλέπουμε χώρο για περεταίρω κέρδη προς το 1,3359, ενώ πειστικό πέρασμα πάνω από το 1,3400 αναμένεται να χρειαστεί καταλύτη.

Παρά το θετικό πρόσημο, η Στερλίνα δεν έχει ξεφύγει από τον κίνδυνο παραβίασης του 1,3243, αλλά μεγαλύτερη πτώση προς το 1,3170-60 εξακολουθεί να μην μας φαίνεται εύκολη.

Σε κάθε περίπτωση το επόμενο σκέλος της κίνησης λογικά θα εξαρτηθεί από τα NFPs των ΗΠΑ (15:30), αφού ίσως είναι δύσκολο να υπάρξει ξεκάθαρη πορεία πριν από αυτά.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)