Μεσημεριανή Ανασκόπηση – 04/09

 • Το EUR/USD αναζητεί κατεύθυνση γύρω από το 1,1850 εν αναμονή των NFPs.
 • Το GBP/USD επίσης επιδεικνύει αναποφασιστικότητα και περιορίζεται από το 1,3300.
 • Το USD/JPY κινείται σταθεροποιητικά πάνω από το 106,00.
 • Το AUD/USD διαπραγματεύεται κάτω από το 0,7300, αλλά καλύπτει τι αρχικές του ζημίες.
 • Το NZD/USD περνά σε κέρδη, έχοντας υπερασπιστεί 0,7200, καθώς το USD δυσκολεύεται σήμερα.
 • Το USD/CAD παραδίδει το θετικό του πρόσημο και το 1,3100, καθώς το πετρέλαιο ανακάμπτει.
 • Το USOIL κερδίζει περί το 1% και ανακτά τα $41,50
 • Ο Χρυσός ενισχύεται και δοκιμάζει τα 1.940.
 • Ο GER30 εμφανίζει σαφή πορεία γύρω από τις 13.000 μονάδες.
 • Οι US30 επιστρέφει σε θετικό έδαφος αλλά απορρίπτει τις 12.500.
 • Τα στοιχεία απασχόλησης των ΗΠΑ (15:30) κυριαρχούν κατά την σημερινή ημέρα, με τις εκτιμήσεις να βλέπουν προσθήκη 1,4 εκατ. θέσεων εργασίας το Αύγουστο.
 • Ο Καναδάς δημοσιεύει επίσης τα στατιστικά για την εργασία την ίδια ώρα (15:30), ενώ οι επενδυτές στο πετρέλαιο θα στραφούν στις πλατφόρμες εξόρυξη Baker Hughes (20:00).
 • Κλειστή θα παραμείνει η Wall Street την Δευτέρα λόγω αργίας, οδηγώντας σε μεταβολές στις ώρες συναλλαγών των CFDs.
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)