Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 03/09/2020

H ισοτιμία διευρύνει τις ζημίες της τρέχουσας εβδομάδας στο 1% περίπου, καθώς δημοσιεύματα φέρουν την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να νοιώθει άβολα με την ανατίμηση του νομίσματος, που μπορεί να βλάψει την οικονομική ανάκαμψη.

Χτες είχαμε προειδοποιήσει για διόρθωση προς το 1,1822-10 το οποίο διασπάται σήμερα και μπορούμε να δούμε μεν περεταίρω πιέσεις προς την ανοδική γραμμή τάσης από τα χαμηλά του Αυγούστου (1,1760-50), αλλά το 1,1695 μας φαίνεται δυσπρόσιτο.

Τα τρέχοντα επίπεδα όμως είναι υπερπωλημένα και έτσι είναι πιθανές ανοδικές αντιδράσεις προς τα μισά του 1,1800, αλλά επιστροφή πάνω από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών (1,1880) θα χρειαστεί καταλύτη.

Αν οι καθοδικές διορθώσεις των τελευταίων τριών μηνών είναι οδηγός, θα περιμέναμε ανακοπή της πτώσης στα τρέχοντα επίπεδα.

Το ημερήσιο γράφημα πάντως απαιτεί προσοχή, καθώς ο RSI έμεινε πάνω από το 50 κατά την προαναφερθείσα περίοδο, ενώ τώρα υπάρχει κίνδυνος παραβίασης αλλά και απόκλιση της κατεύθυνσης του (καθοδική) σε σχέση με αυτήν της ισοτιμίας.

Από το οικονομικό ημερολόγιο ξεχωρίζουν τα PMIs Γερμανίας (10:55), Ευρωζώνης (11:00) και ΗΠΑ (17:00), καθώς και αμερικανικές αιτήσει ανεργίας (15:30).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)