Νέα Βύθιση για το Πετρέλαιο

USOIL

Δεν ξεκινά καλά ο Σεπτέμβριος για το USOIL αφού κάνει βουτιά από χθες και χάνει πάνω από 5% κατά την τρέχουσα εβδομάδα, παραβιάζοντας σήμερα και τον εκθετικό μέσο όρο 200 ημερών που του είχε δώσει ανάσες την Τετάρτη.

Ενώ είναι λογικό να δούμε υποχώρηση μετά από τέσσερεις μήνες εντυπωσιακής ανάκαμψης από τις αρνητικές τιμές του Απριλίου, η ένταση τής κίνησης μας προβληματίζει, όταν μάλιστα τα αμερικανικά αποθέματα έδειξαν μεγαλύτερη των εκτιμήσεων μείωση τις δύο προηγούμενες ημέρες.

Πλέον έχουν έρθει στο προσκήνιο τα χαμηλά του προηγούμενου μηνά (39,56), αλλά μας φαίνεται δύσκολο ακόμη να απειληθούν αυτά του Ιουλίου (38,51).

Από τεχνικής σκοπιάς η κίνηση είναι υπερεκτεταμένη και ο μαύρος χρυσός έχει επιστρέψει με υψηλότερα υψηλά έπειτα από αντίστοιχες διορθώσεις. Συνεπώς μπορούμε να δούμε αντίδραση προς τον εκθετικό μέσο όρο 200 τετράωρων προς τα $42/βαρέλι, αλλά είναι παρακινδυνευμένο σε αυτή την φάση να μιλήσουμε για περεταίρω άνοδο πάνω από τα 42,52 – παρότι δεν έχουμε χάσει την αισιόδοξη οπτική μας.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)