Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 02/09/2020

Το ζεύγος καταγράφει απώλειες κατόπιν της χθεσινής μεταστροφής από τα νέα υψηλά έτους, λόγω της ανάκαμψης του Δολαρίου ΗΠΑ αλλά και της κατοχύρωσης κερδών, καθώς είχε ανέλθει σε υπεραγορασμένα επίπεδα.

Στην χθεσινή ανάλυση είχαμε εκφράσει τον σκεπτικισμό μας μας για την ικανότητα των αγοραστών να πιέσουν για το υψηλό του 2019 (1,3516) και είχαμε προειδοποίει για διορθωτικές κινήσεις.

Από εδώ βλέπουμε κίνδυνο παραβίασης του 1,3300 που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερη πτώση προς και κάτω από το κομβικό 1,3243.

Η Στερλίνα όμως προσπαθεί να μείνει πάνω από τον εκθετικό μέσο όρο 100 που θα συντηρήσει την ανοδική δυναμική, παρά την εξασθένισή της. Αυτό θα τη δώσει την δυνατότητα να πιέσει για επιστροφή πάνω από το 1,3400, αλλά το 1,3516 είναι μακρινό υπό τις παρούσες συνθήκες.

Εκτός από τις δημοσιεύσεις των ΗΠΑ, αναμένεται σήμερα κατάθεση του κ.Bailey – αλλά και άλλων στελεχών τη ΒοΕ – στο Βρετανικό Κοινοβούλιο.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)