Δυσκολίες για το NZD/USD Μετά το Nέο Υψηλό Μήνα

NZD/USD

Το ζεύγος ξεκίνησε δυναμικά το Σεπτέμβριο έπειτα από πέντε κερδοφόρους μήνες, θέτοντας στο ξεκίνημα της ημέρας νέα υψηλά ενός έτους πάνω από το 61,8% της πτώσης από τα υψηλά του 2017 στα φετινά χαμηλά έντεκα ετών.

Η κίνηση αυτή ήρθε έπειτα από ομιλία του κυβερνήτη ς κεντρικής τράπεζας της Νέας Ζηλανδίας (RBNZ) κ. Orr, κατά την οποία ανέφερε πως δεν τον ανησυχεί η συναλλαγματική ισοτιμία – με την RBNZ να μας έχει συνηθίσει στο παρελθόν σε λεκτικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό της ισχύος εθνικού νομίσματος.

Παρά την μετέπειτα αποκλιμάκωση, το Kiwi δείχνει ανθεκτικότητα στην ανάκαμψη του Δολαρίου ΗΠΑ και συνεπώς περιμένουμε υψηλότερο υψηλό προς το 0,6838, αλλά είναι ακόμη νωρίς για αυτό.

Από τεχνικής σκοπιάς πάντως η κίνηση είναι υπερεκτεταμένη και έχοντας απορρίψει το 0,6800 βλέπουμε κίνδυνο διόρθωσης προς το 0,6718. Παραβίαση του μπορεί να επιταχύνει την πτώση προς το 0,6674, αλλά μάλλον θα χρειαστεί καταλύτης για κάτι τέτοιο.

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)