Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 31/08/2020

Με ζημίες ξεκινά η εβδομάδα καθώς η προσοχή των επενδυτών φαίνεται να στρέφεται στην πολιτική σκηνή της μεγάλης Βρετανίας, σε μια ημέρα το χρηματιστήριο του Λονδίνου είναι κλειστό.

Πιο συγκεκριμένα ο επικεφαλής διαπραγματευτής του κ. Frost ΗΒ επανέλαβε πως είναι έτοιμος να αποχωρήσει από τι διαπραγματεύσεις, με τα χρονικά περιθώρια για συμφωνία να στενεύουν, ενώ δημοσκόπηση της Opinium για τον Observer δείχνει το κυβερνών κόμμα να έχει απολέσει το προβάδισμα και να ισοδυναμεί με τους εργατικούς στο 40%.

Από εδώ κινδυνεύει μεν με περεταίρω υποχώρηση προς το κομβικό 1,3250-40, αλλά είμαστε σκεπτικοί για τέτοιες κινήσεις σε αυτή την φάση και θεωρούμε πως θα χρειαστεί ισχυρός καταλύτης για δοκιμή του εκθετικού μέσου όρου 100 ωρών που θα φέρει στο προσκήνιο το 1,3160.

Παρά το αρνητικό πρόσημο η σημερινή ημέρα ξεκίνησε με νέο φετινό υψηλό και οι αγοραστές διατηρούν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Συνεπώς περιμένουμε νέα προσπάθεια προς το 1,3384, αλλά είναι μάλλον νωρίς να μιλήσουμε για διεύρυνση της ανόδου προς και πάνω από το 1,3423.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)