Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 31/08/2020

Αναποφασιστικότητα επιδεικνύει το ζεύγος κατόπιν της επιστροφής του σε κέρδη της περασμένη εβδομάδα και καθώς οδεύει προς την ολοκλήρωση του τέταρτου ανοδικού του μήνα.

Από εδώ μπορεί να διεκδικήσει νέο υψηλό 2+ ετών (τρέχον 1,1968), αλλά παραμένουμε κάπως επιφυλακτικοί ακόμη για κάτι τέτοιο που θα ανοίξει τον δρόμο για ενίσχυση προς και πάνω από το 1,2000.

Από την άλλη πλευρά, είναι πιθανές διορθωτικές κινήσεις προς τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών (στα μισά του 1,1800), αλλά παραβίασή του και μεγαλύτερη πτώση προς το 1,1810 μάλλον θα μας εκπλήξει υπό τις παρούσες συνθήκες.

Προσοχή απαιτείται στα ροές τέλους μήνα και στις συνθήκες ρευστότητας/μεταβλητότητας καθώς οι αγορές του Λονδίνου είναι κλειστές σήμερα λόγω αργίας.

Από το οικονομικό ημερολόγιο ξεχωρίζει ο προκαταρκτικός πληθωρισμός Γερμανίας (15:00), ενώ οι επενδυτές θα στραφούν και στον κ. Clarida της Fed (16:00) για περεταίρω για τυχόν περεταίρω λεπτομέρειες αναφορικά με την αλλαγή στρατηγικής της κεντρικής τράπεζα απέναντι στον πληθωρισμό.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)