Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 28/08/2020

Η χθεσινή ανακοίνωση του κ. Powell πως η Fed θα στοχεύσει πλέον μέσο πληθωρισμό 2% προκάλεσε αύξηση της μεταβλητότητας χωρίς όμως καθαρό αποτέλεσμα, με το ζεύγος να καταγράφει τόσο υψηλό όσο και χαμηλό εβδομάδας.

Σήμερα πάντως βλέπουμε ενίσχυση αφού η νέα στρατηγική της Fed είναι δυσμενής για το Δολάριο ΗΠΑ και οι αγοραστές ανακτούν τον έλεγχο. Πλέον έρχονται πιο κοντά στο 1,1917, αλλά είμαστε σκεπτικοί ακόμη για νέο υψηλό 2+ ετών (τρέχον στο 1,1968).

Τα τρέχοντα επίπεδα είναι βραχυχρόνια υπεραγορασμένα και οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων αυξάνονται, γεγονός που είναι πολύ πιθανό να οδηγήσει σε πιέσεις προς τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών (1,1830-20), αλλά δοκιμή του 1,1763-53 μάλλον θα μας εκπλήξει υπό τις παρούσες συνθήκες.

Χρειάζεται πάντως προσοχή κατόπιν της έντονης χθεσινής κινητικότητας και των ροών τέλους μήνα που μπορούν να περιπλέξουν την εικόνα. Οι αγορές αναμένουν σήμερα το επιχειριματικό κλίμα Ευρωζώνης (12:00) και τις προσωπικές δαπάνες κατανάλωσης των ΗΠΑ (15:30).


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)