Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 28/08/2020

Η ισοτιμία καταγράφει κέρδη άνω του 0,5% και νέα υψηλά έτους, καθώς η dovish αλλαγή στρατηγικής από την Federal Reserve αναφορικά με τον πληθωρισμό προκαλεί νέο πλήγμα στο Δολάριο ΗΠΑ.

Έτσι οι αγοραστές προσπαθούν να ξεπεράσουν το 1,3300, αλλά έχουμε επιφυλάξεις σε αυτή την φάση για μεγαλύτερη άνοδο προς το 1,3384.

Από καθαρά τεχνικής σκοπιάς η κίνηση είναι υπερεκτεταμένη και σίγουρα χρειάζεται προσοχή για ρευστοποιήσεις εν όψει μάλιστα και της αργίας την Δευτέρα στην Μεγάλη Βρετανία, ενώ οι προηγούμενες κορυφές έχουν ενεργοποιήσει τους πωλητές.

Συνεπώς θεωρούμε πιθανές καθοδικές πιέσεις στα τρέχοντα επιπεδα, αλλά θα χρειαστεί ισχυρός καταλύτη για παραβίαση του εκθετικού μέσου όρου 100 ωρών (1,3090-80).

Πέρνα των δημοσιεύσεων από τις ΗΠΑ, περιμένουμε σήμερα και την ομιλία του κυβερνήτη της Τράπεζα της Αγγλίας κ. Bailey (16:05) στο Συμπόσιο του Jackson Hole.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)