Τεχνική Ανάλυση: EUR/USD

EUR/USD - 27/08/2020

Το ζεύγος συνεχίζει να αναζητεί κατεύθυνση, καθώς οι αγορές κρατούν επιφυλακτική στάση εν όψει της δυνητικά σημαντικής ομιλίας του κ. Powell (16:10) στο Συμπόσιο του Jackson Hole, που μπορεί να προκαλέσει έντονη κινητικότητα.

Οι επενδυτές περιμένουν ο Πρόεδρος της Fed να αναφερθεί στο πλαίσιο πολιτικής και να ανακοινώσει ή να σηματοδοτήσει αλλαγή στάσης απέναντι στον πληθωρισμό που θα επιτρέψει υπερκέραση του 2%. Οι προσδοκίες πάντως φαίνεται να είναι αυξημένες και αυτό δημιουργεί χώρο για απογοήτευση.

Το Ευρώ να ανακτά τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών και θέτει σήμερα νέο υψηλό εβδομάδας, έπειτα από την βελτίωση του κλίματος και την ενίσχυση που προκάλεσαν οι αυξημένες παραγγελίες διαρκών αγαθών των ΗΠΑ την Τετάρτη. Αυτό του δίνει την δυνατότητα να πιέσει προς το 1,1883, θα χρειαστεί όμως καταλύτης για άνοδο προς και πάνω από το 1,1917.

Καθώς αδυνατεί να καταγράψει ουσιαστική πρόοδο, κινδυνεύει με ανανέωση των καθοδικών πιέσεων κάτω από το 1,1800, ενώ κλεισίματα κάτω από το 1,1753 δεν είναι εύκολα υπό τις παρούσες συνθήκες.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)