Μεταβολή Στρατηγικής από την Fed

Ο κ. Powell έδωσε στις αγορές αυτό που ήθελαν, ανακοινώνοντας πως η κεντρική τράπεζα θα στοχεύσει πλέον μέσο πληθωρισμό 2% - απόφαση που προκαλεί έντονη μεταβλητότητα στις αγορές

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα απαιτηθεί υπερκέραση για κάποια περίοδο και συνεπώς χαμηλότερα επιτόκια για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αξίζει να σημειωθεί πως ο μηνιαίος πληθωρισμός όπως μετράται από τις δομικές προσωπικές δαπάνες κατανάλωσης, έχει ξεπεράσει το 2% μόλις 3 φορές κατόπιν της κατάρρευσης της Lehman Brothers το 2008.

Πάντως χρειάζεται προσοχή καθώς ο πρόεδρος της Fed πάντως δεν έδωσε πολλές λεπτομέρειες - όπως για το ποια περίοδος θα εξεταστεί για τον προσδιορισμό του μέσου πληθωρισμού ή πόσο πάνω από το 2% θα τον αφήσουν να «τρέξει» και αρκέστηκε στην ασαφή αναφορά για "σχετικά υψηλότερα" (moderately).

Ο SPX500 περνά σε νέα ιστορικά υψηλά αλλά απορρίπτει τις 3.500, ενώ το USDollar αντέδρασε αρνητικά, αλλά καλύπτει τις αρχικές ζημίες λόγω της απουσίας λεπτομερειών για την νέα στάση της Fed ως προς τον πληθωρισμό

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)