Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 27/08/2020

Η ισοτιμία συντηρεί την θετική της διάθεση αφού το Δολάριο ΗΠΑ δέχεται νέες πιέσεις κατά την ευρωπαϊκή συνεδρίαση και κερδίζει περί το 1% κατά την τρέχουσα εβδομάδα.

Έτσι δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα από την χθεσινή ανάλυση, καθώς βελτιώνει τις πιθανότητες για νέο υψηλό έτους (1,3267), αλλά ίσως χρειαστεί καταλύτης για κάτι τέτοιο, που θα ανοίξει τον δρόμο για περεταίρω άνοδο προς και πάνω από το 1,3299.

Οι δύο όμως προηγούμενες επισκέψεις της Στερλίνας πάνω από το 1,3200 ενεργοποίησαν τους πωλητές και αυτό δημιουργεί κίνδυνο καθοδικής δοκιμής του εκθετικού μέσου όρου 100 ωρών (1,3160-50), ενώ μεγαλύτερη πτώση κάτω από το 1,3017 δεν μας φαίνεται εύκολη σε αυτή την φάση.

Σε κάθε περίπτωση απαιτείται προσοχή, καθώς η ομιλία του κ. Powell (16:10) στο Συμπόσιο του Jackson Hole - στο οποίο μιλά και ο κ. Bailey αύριο - μπορεί να προκαλέσει αύξηση της μεταβλητότητας, στην οποία είναι ούτως ή άλλως επιρρεπής η ισοτιμία.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)