Τεχνική Ανάλυση: GBP/USD

GBP/USD - 24/08/2020

Θετική διάθεση αλλά και διστακτικότητα επιδεικνύει η Στερλίνα γύρω από το 1,3100 μετά τις έντονες μεταβολές του προηγούμενου πενθημέρου, εν μέσω ευρύτερων σταθεροποιητικών τάσεων στον χώρο των ισοτιμιών.

Η τεχνική εικόνα είναι κάπως μικτή και συνεχίζει να απαιτείται αυξημένη προσοχή για νέο κύμα μεταβλητότητας, αν και η σημερινή ημέρα δεν έχει κάποια προγραμματισμένη δημοσίευση.

Τα καλά οικονομικά στοιχεία τις προηγούμενες ημέρες από το Ηνωμένο Βασίλειο και κυρίως η ενίσχυση του πληθωρισμού που δίνει στην Τράπεζα της Αγγλίας να διατηρήσει την στάση αναμονής της, λειτουργούν υποστηρικτικά.

Ως εκ τούτου το ζεύγος έχει την δυνατότητα να επιστρέψει πάνω από τον εκθετικό μέσο όρο 100 ωρών (1,3140-50), αλλά μεγαλύτερη άνοδος από το 1,3186 μάλλον θα χρειαστεί καταλύτη.

Κάτω όμως από τον ΕΜΑ100 και υπό την αβεβαιότητα του Brexit - καθώς στενεύουν τα περιθώρια επίτευξης συμφωνίας – το ρίσκο είναι καθοδικό. Συνεπώς είναι πιθανή η παραβίαση του 1,3058 – κλεισίματα κάτω από το οποίο μπορούν να επαληθεύουν τις διπλές κορυφές Τετάρτης-Παρασκευής και να οδηγήσουν σε βαθύτερη πτώση προς και κάτω από το 1,3018.


Παρελθούσα Απόδοση: Η παρελθούσα Απόδοση δεν αποτελεί ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων

Νίκος Τζαμπούρας

Νίκος Τζαμπούρας

Senior Market Specialist

Ο Νίκος Τζαμπούρας είναι απόφοιτος του τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (ΔΕΟΣ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Πρώην ΑΣΟΕΕ). Έχει μακρά παρουσία στην FXCΜ, καθώς ξεκίνησε στην εταιρεία το 2011. Έχει υπηρετήσει από πολλαπλές θέσεις, ειδικεύεται όμως στην ανάλυση και τον σχολιασμό των αγορών. Με το εκπαιδευτικό του υπόβαθρο στις…

View Profile

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Το υλικό αυτό αποτελεί επικοινωνία marketing και δεν λαμβάνει υπόψιν τις προσωπικές σας συνθήκες, την επενδυτική σας εμπειρία ή την τρέχουσα οικονομική σας κατάσταση. Το περιεχόμενο παρέχεται ως γενικό σχόλιο της αγοράς και δεν θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως ότι περιέχει οποιονδήποτε τύπο επενδυτικής συμβουλής, επενδυτικής πρότασης και/ή πρόσκληση για οποιεσδήποτε επενδυτικές συναλλαγές. Αυτή η επικοινωνία αγορών δεν συνεπάγεται ή επιβάλλει υποχρέωση σε εσάς για οποιαδήποτε επενδυτική συναλλαγή και/ή αγορά επενδυτικών προϊόντων ή υπηρεσιών. Το υλικό αυτό δεν έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις που είναι σχεδιασμένες για την προώθηση της ανεξάρτητης επενδυτικής έρευνας και δεν υπόκειται σε καμία απαγόρευση πραγματοποίησης συναλλαγών προ της διάδοσης επενδυτικής έρευνας.

Η FXCM και οποιεσδήποτε από τις Συνδεδεμένες Εταιρείες της, δεν θα ευθύνονται με οποιονδήποτε τρόπο απέναντι σε εσάς για τυχόν ανακρίβειες, λάθη ή παραλείψεις, ανεξάρτητα από την αιτία, στο περιεχόμενο αυτού του υλικού ή για τυχόν ζημίες (άμεσες ή έμμεσες) που προκύπτουν από την χρήση τέτοιου υλικού, υπηρεσιών και του περιεχομένου τους. Συνεπώς, οποιοδήποτε άτομο ενεργεί βάσει αυτού το πράττει εξ ολοκλήρου με δικό του ρίσκο. Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει την Πλήρη Αποποίηση Ευθυνών και την Ευθύνη σχετικά με τις παραπάνω πληροφορίες, τις οποίες μπορείτε να βρείτε εδώ.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Χρηματιστήριο: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)